สนนท. ร่วมกับ Samsung Smart Learning Center ประชุมปฎิบัติการ Samsung Career Discovery
   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ร่วมกับ Samsung Smart Learning Center จัดประชุมปฎิบัติการ Samsung Career Discovery ภายในงานมีสมาชิกเข้าร่วมมากมาย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา นักแนะแนวเกียรติยศ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Samsung Career Discovery ในการประชุมปฏิบัติการ การออกแบบกระบวนการ Active Learning ค้นพบตนเอง ค้นพบอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายหารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณสิริณ สุวรรณเจษฎา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท Samsung และนายภาคินัย สุนทรวิภาต นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับและเยี่ยมชม ณ อิมเเพค เมืองทองธานี