สนนท. ร่วมกับ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนการแนะแนวฯ
   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา และจัดทำสื่อ เอกสารนิเทศงานแนะแนว สำหรับศึกษานิเทศก์สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร