temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
ดาวน์โหลด: ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)

สนนท. จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวข้อ เรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"

สนนท. เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2558

นายกสมาคมแนะแนวฯ เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ชุดที่ 21

สพฐ. ร่วมกับ สนนท. จัดโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา

สนนท. ร่วมกับ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการขับเคลื่อนการแนะแนวฯ