temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชาติ”

นักแนะแนวผู้อุทิศตน

ดาวน์โหลด: เอกสาร เอกสารแนะแนว 9 เล่มจัด จัดทำโดยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559

ดาวน์โหลด: ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 60)

สนนท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ม.รังสิต

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ม.รังสิต

สนนท. ร่วมกับ Samsung Smart Learning Center ประชุมปฎิบัติการ Samsung Career Discovery