temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
สนนท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ม.รังสิต

สนนท. ร่วมกับ SCG จัดสัมมนาครูแนะแนว “แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่”

ดาวน์โหลด: ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)

สนนท. ร่วมกับ Samsung Smart Learning Center ประชุมปฎิบัติการ Samsung Career Discovery

นายกสมาคมแนะแนวฯ เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ ชุดที่ 21

สพฐ. ร่วมกับ สนนท. จัดโครงการขับเคลื่อนการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานศึกษา