temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ขอเชิญ รวมพลคนแนะแนว เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2019 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พณฯท่าน องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl Esplanade สาขาแคราย

ท่านนายกสมาคมฯและคณะ เข้าคารวะและเชิญ ดร.กมล รอดคล้าย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมฯ

ท่านนายกและคณะ เข้าคารวะและเชิญท่าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา และเลขานุการคณะอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักที่ 4