ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดภาพ :
     - ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 29 ม.ค. 58)
     - ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (วันที่ 30 ม.ค. 58)