สนนท. ร่วมกับ SCG จัดสัมมนาครูแนะแนว “แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่”

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ร่วมกับ มูลนิธิ SCG จัดสัมมนาครูแนะแนวดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557-2558 จำนวน 50 ท่าน โดยร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบัดดี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-6534-1010

ดาวน์โหลดภาพ :
     - กำหนดการสัมมนาครูแนะแนว “แนะความชอบ สู่อาชีพที่ใช่”