สนนท. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ม.รังสิต

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพยุทธศาสตร์Thailand 4.0” โดยขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูอาจารย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมทั่วประเทศร่วมงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมและฝึกอบรมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพได้

อนึ่ง ผู้เข้าอบรมที่เป็นสมาชิกสถาบัน หรือสมาชิกรายบุคคล ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิ ดังนี้
     1. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักเรียนพร้อมรับการสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิตให้กับสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
     2. ได้รับ CD ข้อมูลอาชีพในยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0 เพื่อการแนะแนว จากมูลนิธิ SCG ร่วมกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
     3. ได้รับ แปลนชีวิต สำหรับแจกและจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนในหน่วยงานของท่าน(Student Planner) จากมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต
     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2170-7377-80 หรือ 08-6534-1010

ดาวน์โหลด :
     - หนังสือเชิญประชุม
     - กำหนดการ
     - แบบตอบรับ

เส้นทางมา อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต