ดาวน์โหลด: ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 60)

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง “การแนะแนวการศึกษาและอาชีพยุทธศาตร์ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศาลาสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายในงาน นายภาคินัย สุนทรวิภาต นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ได้บรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษาและอาชีพยุทธศาสตร์ THAILAND 4.0 และมีการบรรยายการพัฒนาทักษะชีวิต โดยมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีครูแนะแนวทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

ดาวน์โหลด :
     - ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 60)