สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชาติ”

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชาติ” พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการกลาง ชุดที่ 22 โดยขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูอาจารย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมทั่วประเทศร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 ตึก 6 อาคารพิฆเณศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เข้าอบรมที่เป็นสมาชิกสถาบัน หรือสมาชิกรายบุคคล ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยจะได้รับสิทธิ ดังนี้
     1. เข้าร่วมโครงการ Samsung smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต”
     2. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักเรียนพร้อมได้รับการสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับสถานศึกษา และได้รับสมุดแปลนชีวิต (Student Planner) หลังเสร็จสิ้นการอบรมแจกให้แก่สถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว
     3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมืออาชีพในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กับคุณหมอชื่อดังพ.ญ.เบญจพร ตันตสูติ เจ้าของเว็บเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”
     4. พบกับ อาจารย์ บ๊อบ(บดินทร์) ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ กับหัวข้อการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนสมาชิกท่านละ 1,000 บาท บุคคลทั่วไปไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านละ 1,200 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายจาก หน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ส่งแบบตอบรับและสำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน กลับไปยังสมาคมฯ
ทาง E-mail เท่านั้น psvipddpws@gmail.com
ภายในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2170-7377-80 หรือ 08-6534-1010

ดาวน์โหลด :
     - หนังสือเชิญประชุม
     - กำหนดการ
     - แบบตอบรับ

สมัครสมาชิก (link : http://www.thaiguidance.net/Register.aspx )
เส้นทางมามหาวิทยาลัยรังสิต (link : https://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions )