สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ขอเชิญ รวมพลคนแนะแนว เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2019 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พณฯท่าน องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl Esplanade สาขาแคราย

   

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ขอเชิญ รวมพลคนแนะแนว เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 2019 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ พณฯท่าน องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl Esplanade สาขาแคราย

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
๒.เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
๓.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ Blu-O Rhythm & Bowl
Esplanade สาขาแคราย

09.30-10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-11.30 น. แข่งขัน
11.30-12.00 น. มอบรางวัล

กติกาการแข่งขัน
1. กำหนดการแข่งขัน
2. แข่งประเภททีม ทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ และคะแนนเฉลี่ย
3. แข่งขันระบบคู่-สไตรค์ คี่-สแปร์
4. แข่งขันคนละ 3 เกมส์ นับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับ
5. กรณีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาเกมส์สุดท้ายเป็นตัวตัดสิน
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลประเภททีม ชิงถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดร.กมล รอดคล้าย
รางวัลประเภทบุคคลชาย ชิงถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

รางวัลประเภทบุคคลหญิง ชิงถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รศ.นงลักษณ์ ประเสริฐ

รางวัลพิเศษประเภทบุคคล
รางวัลบู้บี้ชาย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
รางวัลบู้บี้หญิง รศ.มาลีณี จุโฑปะมา

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ทีม VIP ค่าสมัครทีมละ 5,000 บาท
ทีมทั้งไป ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท

ช่องทางการสมัคร
1. ดาวน์โหลด โบวชัวร์ คลิก ใบสมัครออนไลน์
2. กรอกใบสมัครตามที่ได้นำส่งถึงสถานบันท่าน

เพื่อความรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงิน ท่านสามารถชำระค่าสมัคร พร้อมทั้งส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงินมาที่ apivut-99@hotmail.com หรือท่านสามารถชำระเงินสดหน้างา